Nieuws

Eerste resultaten Herintroductie Korhoenders positief

22 korhoenders losgelaten
De afgelopen tijd zijn er 22 korhoenders losgelaten vanaf drie verschillende locaties. Alle vogels zijn voorzien van een zender. Nog tot een week voor...

Nieuwsarchief

 

Algemeen

In een poging om deze bijzondere vogel terug te halen naar de Veluwe, startte De Hoge Veluwe in 2001 met een fokprogramma. Met behulp van particulieren uit binnen- en buitenland werden geschikte vogels gevonden om het fokprogramma te starten.

Omdat voor een dergelijke herintroductie een ontheffing nodig is volgens de Flora- en Faunawet, werd het verzoek hiertoe bij aanvang van het project ingediend bij het Ministerie van LNV. Deze ontheffing werd ontvangen in maart 2005.

Hoewel de populatie in de zomer van 2005 groot genoeg was om te worden uitgezet, werd het hele proces stilgezet door een bezwarenprocedure tegen de ontheffing die werd aangetekend door de Faunabescherming. Er volgde een rechtsgang tot en met de Raad van State, waar moest worden bepaald of de verlening van de ontheffing door het Ministerie van LNV terecht was of niet. In de tussentijd werden de vogels elders in het land ondergebracht in afwachting van hun aanstaande vrijlating.

Op 21 februari 2007 heeft de Raad van State geoordeeld dat de ontheffing voor de herintroductie van het korhoen door het Ministerie van LNV terecht verleend is. Het Park ging met volle kracht verder met de herintroductie. Voorjaar 2007 werd gestart met het fokken van kuikens, waarna een deel van de vogels in september 2007 en een deel in voorjaar 2008 worden uitgezet. Het fokprogramma duurt 10 jaar, daarna moet het korhoen zich zelfstandig kunnen voortplanten.


< Terug  Lees verder >