Nieuws

Eerste resultaten Herintroductie Korhoenders positief

22 korhoenders losgelaten
De afgelopen tijd zijn er 22 korhoenders losgelaten vanaf drie verschillende locaties. Alle vogels zijn voorzien van een zender. Nog tot een week voor...

Nieuwsarchief

 

Algemeen

Historie
Tot 1980 maakten de korhoenders deel uit van de fauna van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In de winter van 1979 - 1980 sneuvelde het laatste exemplaar. Net als bijna overal elders in Nederland was door de achteruitgang van de kwaliteit van de heidevelden, met name vergrassing door toegenomen stikstof uit de lucht, en door de toen zeer natuuronvriendelijke gang van zaken in de landbouw (met gebruikmaking van zeer aselectieve herbiciden en insecticiden) het leefmilieu van deze soort ongeschikt geworden. Slechts op de Sallandse Heuvelrug heeft tot op de dag van vandaag een kleine populatie kans gezien om te overleven. In het voorjaar 2003 achtte Het Nationale Park De Hoge Veluwe de tijd rijp om te starten met de herintroductie van korhoenders op de Veluwe.

Eén van de doelstellingen van Het Nationale Park is de in stand houding van het landgoed van de familie Kröller, met de daarin aanwezige waarden van cultuur, natuur en kunst. In het geval van het korhoen was dit dus niet gelukt.

Door een sinds 1979 zeer intensief beheer van de heide, verbetering van de luchtverontreiniging en een veel natuurvriendelijker beheer van de landbouwgronden rond het Park ontstond een meer geschikte situatie als leefgebied voor korhoenders. Of dit ook werkelijk zo was werd gevraagd aan ingenieursbureau Outdoor Vision, die een studie daarnaar verrichtte. De uitslag was gunstig.

< Terug  Lees verder >