Nieuws

Eerste resultaten Herintroductie Korhoenders positief

22 korhoenders losgelaten
De afgelopen tijd zijn er 22 korhoenders losgelaten vanaf drie verschillende locaties. Alle vogels zijn voorzien van een zender. Nog tot een week voor...

Nieuwsarchief

 

Algemeen

Fokprogramma
Omdat de kans dat vogels op eigen kracht vanuit Salland weer de Veluwe zouden bereiken als nihil werd ingeschat, werd besloten een fokprogramma op te zetten om weer jonge vogels in het terrein te herintroduceren. Uit herintroductieprojecten elders in Europa was reeds bekend dat er alleen kans van slagen zou zijn als er voldoende vogels per keer zouden worden uitgezet en als dat een flink aantal jaren achtereen zou gebeuren.

Het Ministerie van LNV werd gevraagd om ontheffing van de Flora- en Faunawet te verlenen voor dit project. Het Ministerie was op voorhand niet tegen. Wel moest er een gedegen uitzetplan worden gemaakt en kreeg Alterra opdracht een onderzoek te doen naar de genetische samenstelling van de fokgroep in vergelijk met wilde populaties. Dit omdat bij herintroductieprogramma's voldaan moet worden aan voorwaarden van de Internationale Natuurbeschermingsorganisatie I.U.C.N.
Op 27 september 2004 stuurde het Park officieel een aanvraag voor ontheffing naar het Ministerie, waarop LNV 1 maart 2005 positief besliste. Echter de Stichting Faunabescherming was het er niet mee eens. Een kort geding, bodemprocedure en uiteindelijk behandeling bij de Raad van State volgden. Op 21 februari 2007 kwam eindelijk de beslissing van de Raad van State; de ontheffing was door de Minister terecht verleend.

< Terug  Lees verder >